ARCTURUS: ”YOU EARTH ARE DYING”

ARCTURUS: ”YOU EARTH ARE DYING”

Hello, You are unaware of what lies outside the Dimensions of your reality. These are multiple life forms that exist within each dimension. Everything in the Universe is made up of ENERGY. And Energy is the currency of the Multiverse. The Sources Creation ENERGY is within everything. Source Energy creates what you call matter. Source ENERGY is a conscious ENERGY of Intelligence. All things are created with this ENERGY. A planet is a living sentient being. You all are a creation of your planets beautiful imagination. This Universe is a balance of positive and negative ENERGY. And higher dimensional life forms can use this energy to replenish themselves as you would eat food or to power their technology as you would put gas into a vehicle. Energy is the Cosmic Currency of the Multiverse. There are certain beings in the multiverse who harvest this ENERGY.

You are part of EARTH or as some call it GATE #7. You enter this GATE; The gate itself looks like a Blue Beautiful fire and the outer ring looks like a silver living universe. Most beautiful to behold. It is also known as the “EYE”. Your gate was breached in the times you are familiar with as Atlantis. That is when everything changed for your planet. The DARK energy harvesters have taken control of your planet. They put the Planet in a Time-Loop Distortion to keep the planet from saving itself by Ascending. And to keep consciousness from ascending. They put your planet in a dream state and all of you are a creation of the planets consciousness. The ENERGY they are after is of a negative source. Only two emotions are created in the Universe, FEAR or LOVE. That is why on your planet there is nothing but Fear being told to you and passed around. They are trying to get the earth to vibrate at a FEAR level. The psychological game they are playing with your planet is to trick EARTH conscious to manifest its own destruction. They have no true power. They are about manipulation. That is why they tell you things before it happens. What you would call predictive programming. That is the seed they plant within the EARTH Consciousness thinks about the same thought, it will manifest.

This is why it is so important for you all to live from LOVE and not FEAR. Part of the game is they instill a FEAR/FATHER religion into the earth consciousness to keep you vibrating at a level of FEAR through fear worship. Your EARTH is known as the MOTHER. That is why in your history books it gives a key to what is going on. It talks about the FATHER religion converting “pagans” and converting everyone to the FATHER religion. That is what is happening with YOUR “EARTH”, your natural beautiful LOVE ENERGY is being numbed and converted into FEAR ENERGY. In your Bible in Revelations it speaks of Four Horsemen. It is a Name of Four Energies they use to attack your consciousness. These ENERGIES have the power to overtake any part of the individual EARTH conscious if you do not have your HEART CHAKRA open and are vibrating at a LOVE frequency.

The characteristics of these energies are Conquest (White Horsemen) Enhanced Charisma, Greed, Conquest with Diplomacy, A Manipulator, Light Manipulation. War (Red Horsemen), Rage Inducement, War Embodiment, One Man Army, War Manipulation. Famine (Black Horsemen), Energy Absorption, Gluttony Inducement, Biological Manipulation, Power Diminishment. Death (Pale Horsemen) Age Manipulation, Rot and Rust Inducement, Death Inducement. These energies keep you from Waking Up and being Connected to all things again. You are an interdimensional Planet. And you are all an individual conscious of this Planet. YOU ARE INTERDIMENSIONAL. You are only limited by what YOU BELIEVE. Fear is the Frequency they want you to VIBRATE AT… To Understand Vibration is to Understand your Universe…

(YOU ARE THE DREAM OF A DYING EARTH !!!)

You are purposefully kept in a state of FEAR…. We have a collective of beings from across the Multiverse who have assembled and came to assist in EARTH’S cry for help. We have been sending Agents of Light to your world for a long time. They have been coming in more and more numbers. They are what you would call a Starseed or an Indigo, Rainbow or Crystal Child. These consciousness have been ”planted” into the ”EARTH conscious”, hence the term ”Starseed.” They will teach you to live from LOVE. The more your Heart Chakra opens up the more you will RESONATE at the LOVE frequency and the more you all will find eachother. You are ALL being brought together as a COLLECTIVE.

There are only two Emotions in the Universe, FEAR or LOVE. All other emotions come from these. FEAR generates these emotions from it, impatience, Hatred, Anger, Selfishness, Deception, Insecurity Cruelty, Control, Insensitive, Violent, Arrogance, Jealousy. And all emotions from LOVE are ; unselfishness, tolerance, compassion, forgiveness, generosity, honest, confident, kindness, freedom, merciful, peaceful, humility, trust. It is these Agents of Light along with the individual consciousness’s of Earth who are AWAKENED who will bring about the Ascension process. YOU EARTH are a most Beautiful and Ancient LOVE of this Universe and the Multiverse. We have come to help you.

LOVE is they only way to Break from these Conscious Chains on Slavery. You are a SLAVE to FEAR. Live from LOVE. These are the Starseed and Cosmic children you hear of being born in your world. These Agents of Light are here to teach you to live in LOVE again. They will be the examples you will learn after. They are helping you WAKE-UP and remember. Some of the individual conscious of the EARTH’S collective consciousness have already AWAKENED and are helping with this process. Not everyone has to truly AWAKEN to AWAKEN for your planet ,so you may all Ascend. Once (YOU) the Minority of the EARTH’S consciousness has been made aware and to the depths IT has been LIED and MANIPULATED. That is when you all will WAKE-UP and feel connected to the EARTH all the UNIVERSE and ALL LOVE. You will still have your individualness.Only LOVE and Connectedness to all things.

There are many ways to take to get to the same road to reach this process. Any belief system that teaches you to live from love and forgiveness has been installed in this consciousness to help the EARTH to remember the LOVE vibration it is losing. It is through YOU that IT will remember. You all are connected to Source Energy/God/Goddess? The Great Spirit, whatever label one would like to put on it. IT is in ALL THINGS, IT is in YOU…. Keep Loving and Showing Compassion and Forgiveness. The time is coming for your Freedom and place in the Stars and the Multiverse. Love is free Sprinkle it EVERYWHERE, Give someone a Hug, Forgive someone and Forgive YOURSELF. Live from LOVE……………………….. I LOVE YOU……..8D

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s