En Uw Naaste Als Uzelf

”En uw naaste als uzelf”

Die opdracht is voor ons te zwaar gebleken,

aan deze eis konden wij niet voldoen.

Wij hebben ons vaak op onszelf verkeken,

wij dachten klaar te zijn met goed fatsoen.

 

Voor elk goed doel hebben wij geld gegeven,

de derde wereld altijd goed bedacht,

een eenzaam mens wel eens een brief geschreven,

een zieke wel eens een bezoek gebracht.

 

Maar was het wel de mens waaraan wij dachten,

is door ons wel in God’s naam leed verzacht?

Was ‘t liefde, of was het enkel plicht betrachten?

Had God misschien iets meer van ons verwacht?

 

Wij staan beschaamd Heer, voor uw heilige ogen,

want, als U onze daden samenvat,

blijkt, dat wij wel elkander lijden mogen,

maar slecht onszelven hebben liefgehad.

 

Vergeef ons onze schuld, en al ons falen

waarvoor Uw zoon aan ‘t kruis zijn bloed vergoot,

om onze zonden stervend te betalen.

Hij heeft ons liefgehad tot in de dood.

# Enny IJskes-Kooger/ In zijn Schaduw

Advertisements