Maleachi 3:1-6 >>Profetie over de zending van Johannes den Doper en de komst van Christus<<

Maleachi 3:1-6

 

Profetie over de zending van Johannes den Doper en de komst van Christus

  1. Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de Heere der heirscharen.
  2. Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.
  3. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.
  4. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren.
  5. En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die valselijk zweren, en tegen degenen, die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe, en den wees, en den vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de Heere der heirscharen.
  6. Want Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.

# Jorn Jakob Albert Boor

–The meaning of life– 2011… by Jorn Jakob Albert Boor

The meaning of life by Jorn Jakob Albert Boor

This Poem I write to you, are you troubled by silent questions?
Still aware, that spoken questions deserve answers, followed by actions?

The biggest question we have, deserves the world, the worth, to put it in words?
Again some week answer? And hide away, silently remembering historical hurts?

Did life won the feared battle from us individually, and us all?
In the ‘’flock of sheep’’ we feel save, with courage so small.

Standing alone in silence, self decision making seems rough?
Just make the decision, in the end you will feel tough enough.

Visualizing the wall so high, the border so far, even to scared while imagining!
Imagining building inner trust, strength and pride that will be never ending!

Where the trigger does should come from, something needed to start,
Will we be waiting for the bomb, as that power provides, will awaken our hart?

The world showed his errors, examples, way too big or too small.
Everything what states ’too’’ will be a too big responsibility? Again excusing us weakened all?

The mindset we are having, the excuses from weakness we’ll make.
Not teaching us to stand strong while we are forced on steps to take.

Humans think often, the world is too much to take.
Do we use survival instinct, when that world is at stake?

Now with some details, I will show the irony in this.
Walking by, around real essentials, and leave them as it is….

We must look different to needed changes, cultures and mindsets heading for the cliffs and loose.
The roots of the problem measured, we’ll brainstorm for solutions from which together! we will choose.

Troubleshooting, attitude and believes, core reactors make it happen, you’ll see.
Opens different kinds of doors, for the lonely life changer the entrance to be?

As stepping out of the box at first, loneliness is part of the challenge.
Need an example? You will find in the movies, visuals will help with the balance.

As you may choose the right, but difficult path
You‘ll be tested mentally, trust will recognize the value in it, you should now that.

Believing is the keyword; you don’t need a religion for that?
Believing is you! That pure feeling inside! No world war started from that.

Can we stand still, could a simple poem stand a difference..?
No! It will be the reader who breaks down his offence.

Important is that it is able to trigger what’s already there!
It’s already in everybody’s hart; yes, you will get the credits! That would only be fair.

 

In the eye of the beholder

Poem by Jorn Boor '' In the eye of the beholder ''

 

The path of life I will walk, slowly I will grow old

Along this road I stumble, throughout the years in which I unfold

 

Insecurities hold me, only strong tough.. in my past before

Skill & faith... I use my tool set, to build my fundamental inner core

 

Passing phases of moving progression, through my moments of thought

Life's happiness I treasure in full, it's the ingredient for which I fought

 

I mature through life element's, painful encounters bring hard challenges for sure

My mind is set on self realization, which is destined to hold ones cure.

 

I like to run, I love to play, fight through all of my dislikes.

As long as I am still aging, I stay determinate to gain insights

 

Triggers, traps, challenges.. I won't give in, I will not be afraid.

Life's disadvantages I need to handle, so in the end I can set them straight

 

I let my inner soul control my destiny, I focus, I pay attention

I'll grow responsible, I create happiness within this true intention.

 

Birth intended I feel blessed to live, I must shine each single day

I hold in mind to respect my life, I choose to live it in my own way.

 

I stand up for all of my choices, of which I am allowed to make.

Otherwise I am not able to die in peace, I can't allow that my soul is fake.

 

Frustration towards Human Race, I feel the truth is loosing ground

One day I trigger the alarm, to your convenience I will let it sound

 

I'll be my own friend, the bond I create within will set me free

Maybe it doesn't mean to you that much for now, but in the end you'll agree

 

Hiding is the key for failure, in the end I will regret

I enjoy thunder, the lightings and rain, cleansed air is the result which I expect.

 

Faith is creating a gift we handout ourselves, it leads us towards alignment

My environment is a product of me, accomplished... so i can die in contentment. 

 

Jorn Boor, Johannesburg SA 

Date: 26-10-11
Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

One thought on “Maleachi 3:1-6 >>Profetie over de zending van Johannes den Doper en de komst van Christus<<”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s