”Sitting with the poor and less fortunate people removes the ego and pride from your heart”(Qayyim)

Feestje bouwen? Duurt lang? Whoop whoop?

Jakob (ook Israël) Aartsvader, Egypte/Kanaän; † ca 1650 vóór Christus.

Feest 5 februari & 21 augustus (Russische kerk) & 2 september (koptische kerk & 16 & 18 & 20 (vooral in Frankrijk: tezamen met Abraham & Isaak) december.

Hij was een zoon van aartsvader Isaak en een kleinzoon van Abraham, de aartsvader van alle gelovigen. Hij deed zijn naam alle eer aan: Jakob betekent ‘beentje lichter’. Eerst had hij Esau al eens het eerstgeboorterecht afgetroggeld in ruil voor een bord eten. Nadat hij vervolgens met behulp van zijn moeder zijn blinde oude vader had bedrogen en hem de zegen van de oudste zoon had ontfutseld ten koste van zijn oudere broer Esau, moest hij vluchten. Op zijn vlucht ontdekte hij dat God hem ondanks alles niet in de steek liet. Dat wordt verteld in het verhaal van de Jakobs ladder.

Genesis 28, 10-22
10 Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran.
11 Op een bepaalde plaats gekomen, wilde hij daar overnachten, nadat de zon
reeds was ondergegaan. Een van de stenen die daar lagen nam hij als
hoofdkussen en viel op die plaats in slaap.
12 Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan
de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en
af.
13 Ineens stond JHWH bij hem en zei: “Ik ben JHWH, de God van uw vader
Abraham en de God van Isaak. Het land, waar gij op ligt, zal Ik aan u en
aan uw nakomelingen geven.
14 Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde; gij zult u uitbreiden naar
het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden; door u en uw
nakomelingen zal zegen komen over alle geslachten van de aarde.
15 Ik ben met u; Ik zal u behoeden waar gij ook gaat, en u terugvoeren naar
dit land. Want Ik zal u niet verlaten tot Ik mijn belofte heb vervuld.”
16 Jakob werd wakker en riep uit: “Waarlijk, JHWH is op deze plaats en ik
wist het niet.”
17 Hij werd bevreesd en zei: “Ontzagwekkend is deze plaats! Dit kan niet
anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel.”
18 De volgende morgen zette Jakob de steen waar hij met zijn hoofd op had
gelegen, overeind als een wijsteen en goot er olie over uit.
19 Hij noemde die plaats Betel; vroeger heette die stad Luz.
20 Jakob legde de volgende gelofte af: “Als God met mij is en mij beschermt
op de reis die ik nu onderneem, als hij mij voedsel geeft om te eten en
kleding om mij te bedekken,
21 en als ik behouden naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal JHWH mijn
God zijn. En deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van God zijn; en
van alles wat Gij mij schenkt, zal ik u tienden geven.”

Die ladder is een symbool voor het contact tussen de hemel en de aarde, tussen God en in dit geval zijn mens. Dat contact wordt nog eens benadrukt door het feit dat langs die ladder engelen (= gods gezanten) op en af gaan.

Er zijn talloze andere symbolen die contact tussen hemel en aarde uitdrukken: engelen zelf, droomgezichten, visioenen, verschijningen, regenboog, bergen (vele oeroude heiligdommen staan op bergen: het dichtste bij God!), rookoffers, torens, gebeden enz. enz.

De godheid zoekt contact met zijn mens. De mens voelt zich erdoor gesterkt en getroost. In dit verhaal zit er zelfs nog een belofte aan vast van geluk in de toekomst: “Ik ben met je…” Dat is de naam van de bijbelse God. In de bijbel betekent je naam je levensprogramma!

Dat is in dit geval des te opmerkelijker, omdat God dus contact zoekt met een bedrieger en hem zegen en voorspoed in het vooruitzicht stelt.

Stel je voor: in geweten besef je dat je er een puinhoop van hebt gemaakt; het zal hem zwaar te moede geweest zijn, en dan ineens staat daar toch de God van zijn familie met zijn belofte “Ik ben met je en zal je zegenen!” In die omstandigheden werkt die troost nog dubbel. Ondanks de pijn en chaos die mensen veroorzaken, verhindert dat God niet toch een verbond met ze te sluiten. Hij neemt ze (ons!) zoals ze (wij!) zijn, met fouten en tekorten en al en overlaadt ons met zegen!

Bij zijn oom werd hij op zijn beurt lelijk bedrogen. Nu verlangde hij ernaar zich te verzoenen met Esau. De avond voor de beslissende ontmoeting leverde hij strijd met een engel (symbool van zijn innerlijke strijd?). De engel kon hem niet de baas. Hij liet de engel dan ook niet gaan voordat deze een zegen over hem had uitgesproken. Sindsdien heette hij niet langer Jakob, maar Israël (= strijder met God). Hij kreeg 12 zonen. Over hem wordt verteld in het eerste bijbel boek Genesis (hoofdstukken 25-49).

[Dries van den Akker s.j./2008.01.12]

 

reference to OT Jakob @ NT Jesus (Son of man)

47 When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, “Here truly is an Israelite in whom there is no deceit.”

48 “How do you know me?” Nathanael asked.

Jesus answered, “I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you.”

49 Then Nathanael declared, “Rabbi, you are the Son of God; you are the king of Israel.”

50 Jesus said, “You believe[h] because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that.” 51 He then added, “Very truly I tell you,[i] you[j] will see ‘heaven open, and the angels of God ascending and descending on’[k] the Son of Man.”

 

30/06/1979 (1st geboren) 30/06/2015 (Bethl.Ster-Venus/Jupiter Conj.)

Nederlands news bericht ster in J

heic1613 — Photo Release

Hubble captures vivid auroras in Jupiter’s atmosphere

30 June 2016  ???  (En nog steeds met waterige ogen naar mij kijken of ik ”Kepler’s ” praat wanneer ik over energie spreek…aan wie ligt het nou…misschien beter geweest dat die wiek je toen wel zou raken…ach geluk is met de…..??)

Astronomers are using the NASA/ESA Hubble Space Telescope to study auroras — stunning light shows in a planet’s atmosphere — on the poles of the largest planet in the Solar System, Jupiter. This observation programme is supported by measurements made by NASA’s Juno spacecraft, currently on its way to Jupiter.

Jupiter, the largest planet in the Solar System, is best known for its colourful storms, the most famous being the Great Red Spot. Now astronomers have focused on another beautiful feature of the planet, using the ultraviolet capabilities of the NASA/ESA Hubble Space Telescope.

Quran sunnahonline.com/library/stories-of-the-prophets/296-story-of-prophet-yaqub

A A R ON S IN W Y J IN G; doms op den berg Hor gestorven, is het dan, die dat deel van Mozes Zwanezang Deut. 33: 8–. vervullen zal: van Levi zeide by: uwe Tummim en uwe Urim zyn aan den Man uwen gunftgenoot, die tot zynen Vader en tot zyne Moeder zeide; ik zie bem niet, en die zyne Broederen niet en – kende, en zyne Zonen niet en agtede, enz. zy zullen Jacob 1, 2 : uwe regten leren en Iraël uwe wet; zy zullen reukwerk voor – 7 : wwen neufe leggen en dat ganfcb verteerd zal worden op uwen Altaar; als hy op Gods bevel de sprekende tekenen ontfangt, die hem als wettig geroepen en bequaam tot dat 4 hoge werk, den Volke voor dragen

 

On Quantification of Consciousness by Mohsen Paul Sarfarazi, Ph.D. Abstract It is proposed that the consciousness of an animating soul responding as a linear elastic harmonic resonator can be defined as the square root of the ratio of the soul’s coefficient of consciousness expansion k, a karmic constant, to its constitution m: Consciousness [Natural Frequency] = √ [k/m]

 

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

One thought on “”Sitting with the poor and less fortunate people removes the ego and pride from your heart”(Qayyim)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s