Gnosis (-g·no·sis): From Greek γνῶσις. Knowledge.

Gnosis (-g·no·sis): From Greek γνῶσις. Knowledge.

The higher meaning of Gnosis is knowledge from experience, especially experience of divinity or that which is beyond the five senses. The word Gnosis does not refer to knowledge that we are told or believe in. Gnosis is conscious, experiential knowledge, not merely intellectual or conceptual knowledge, belief, or theory. This term is synonymous with the Hebrew דעת “da’ath,” the Arabic ma’rifah, the Tibetan rigpa (knowing), and the Sanskrit “jna.”

Gnosis can also refer to the tradition that embodies the core wisdom or knowledge of humanity, although in the physical world it has not been known by that name, but instead has adopted varying appearances according to culture, time, and place.

The Greek word Gnosis (γνῶσις) implies a type of knowledge that is derived from experience, and encompasses the whole of a person. That is, it is genuine knowledge of the truth. Reality, truth, does not fit neatly into a concept, dogma, or theory, thus genuine Gnosis must also be something that one must experience. Personal experience is not transmissible in conceptual terms; a concept is merely an idea, and experience is far more than an idea. In other words, real Gnosis is an experience that defies conceptualization, belief, or any attempt to convey it. To understand it, one must experience it. This is why real spirituality is based on one’s own effort to experience the truth, and the method to reach that experience is primarily practical.

Nonetheless, in order to understand what we experience, we must study the experiences of others. For this, we prefer to rely on those who have proven the qualities we wish to embody ourselves: profound love for all beings, brilliant intelligence, and radiant joy. As such, we rely on the greatest human beings and their legacies, in every field of understanding: philosophy, science, art, and religion.

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

One thought on “Gnosis (-g·no·sis): From Greek γνῶσις. Knowledge.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s