Apoptosis The Key To Immortality?

Apoptosis – The Key to Immortality?

 

 

Posted on June 28, 2015 by Nu Christ

Is Controlled Death the Key to Physical Immortality?

 

Apoptosis is our organism’s tightly regulated and highly efficient cell death program. Apoptosis works with a genetically encoded signaling network: when our organism recognizes that a cell is damaged, it uses signal substances to trigger death receptors in its cell membrane, inducing the damaged cell to commit suicide and dissolve. Apoptosis can also be triggered from inside a cell, for example when a cell deems its DNA damaged.

 

Apoptosis is a program of Biblical proportions: in an average human adult, it replaces between 50 and 70 billion cells each day. After a shower, you rub a mind-boggling 10 million dead cells off your body. Savor this: controlled, perpetual dying is the foundation of our body’s survival. Accordingly, when there’s a problem with an organism’s apoptosis, sick cells survive and grow in an uncontrolled manner – the result is cancer. Of course, scientists are very keen to learn how apoptosis works. Imagine: instead of killing cells with chemicals and causing a lot of collateral damage, doctors could simply induce sick cells to commit suicide.

 

 

Scientists are still looking for the reason why our organism ages and dies; theoretically, it could go on forever regenerating itself – with the help of apoptosis. Conclusion: aging must be the result of a malfunctioning organic death program. But simply boosting cell suicide isn’t recommended. Apoptosis research classifies two kinds of ailments: ailments which are caused by insufficient apoptosis (e.g. cancer, arthritis, …) and ailments which are caused by an excess of apoptosis: (e.g. HIV, Parkinson, etc..). So, the key is balance: not too much and not too little death.

 

Now, what has this to do with immortality? Well, almost all spiritual traditions hint at an immortal, physical body that can be constructed by obscure mental practices and they agree that dissolution and equilibrium are the two secrets of this great work. Is apoptosis the lost secret to physical immortality? Was Methuselah for real?

 

In spirituality (and physics incidentally), there’s no death-death, only transformation, and what is apoptosis, but a perpetual, organic transformation? Tarot card 13, Death, is said to hold the secrets to immortality. Paul Foster Case commented on this Tarot card: “When somebody is able to balance the destructive and constructive forces in his body he is able to prolong his life far more than an average human being.” That sounds pretty much like apoptosis, doesn’t it?

 

Picture attribution: copyright/ amoklv / 123RF Stock Photo.jpg

 

You may also like:

 

 

Modern Prophecy

The Esoteric Mars And What It Does

The Bindu Visarga – Magic is Happening in Our Body

Take Advantage of the Tree of Good and Evil

Share this:

Share

 

Copyright © 2016 Nu Christ. All rights reserved.

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

One thought on “Apoptosis The Key To Immortality?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s