Aartsengelen

Aartsengelen zijn geestelijke wezens vol Liefde,Vreugde en Licht. Aartsengelen kennen geen beperkingen in ruimte en tijd.

Source: Aartsengelen

 

 

Ik heb maar eens wat informatie over Engelen verzameld:

 

Aartsengelen zijn geestelijke wezens vol Liefde, Vreugde en Licht.

 

Ze kennen geen beperkingen in ruimte en tijd. Een Aartsengel kan op vele plekken tegelijkertijd zijn. De naam Engel stamt af van het griekse woord Angelos wat Boodschapper betekent. In totaal zijn er negen groepen engelen.

 

De hoogste Triade – In de onmiddelijke nabijheid van God

 

SerafijnenCherubijnen

 

 

De aartsengelen behoren ook tot de hogere koren en staan voor een deel zelfs aan het hoofd ervan, om die reden bezitten ze ook eigenschappen van de hogere engelen.

 

De middelste Triade – Goddelijk Evenwicht

 

De Overheden

* De MachtenDe Krachten

 

De Onderste Triade – Gods Handen

 

De VorstenDe AartsEngelenDe EngelenDe MensDe AartsEngelen

 

Aartsengelen zijn engelen die in de Koran, de Hebreeuwse en in de Christelijke Bijbel een bijzondere rol spelen.

 

De Islam kent er 3 Azraël, Gabriël en Michaël.

Het Jodendom 5 Jeremiël, Metatron, Raziël, Sandalfon en Zadkiël.

Christendom 7 Chamuël, Gabriël, Jofiël, Michaël, Raguël, Rafaël en Uriël

Met Haniël erbij komt het uit op 15 Aartsengelen

 

Elke Aartsengel specialiseert zich op een bepaalt vlak, het zijn de boodschappers van God. Deze worden ook het vaakst waargenomen. Deze helpen oude patronen op te lossen en karma in te lossen. Ze zijn er om onze planeet en alles wat er op leeft te beschermen, te leiden, en te helpen om op de juiste manier tot evolutie te komen in onze levensprocessen. Zij bieden spirituele steun, inspiratie, kracht, bescherming.

 

Ze hebben onvoorwaardelijk lief en respecteren onze vrije wil. Als wij hun hulp vragen kunnen ze ons grenzeloos bijstaan. Dit doen ze graag want niet alleen mensen evolueren de engelen doen dit ook. Zo komt het door hun hulp aan ons ze groeien in grootsheid net zoals wij dit doen wanneer we openlijk vanuit ons hart geven. Engelen hebben heel veel humor en geven vaak antwoorden op je vraag op een grappige manier.

Aartsengelen staan bovenaan in de Engelenhiërarchie. Het Griekse woord ‘Archein’ betekent de eerste zijn. Het zijn de eerste schepselen van de Hemelse Eenheid.

 

Wij kunnen ten allen tijde contact met hun leggen de Aartsengelen passen hun licht en trilling aan ons aan. Ze helpen ons te herinneren wie wij zijn en het goddelijke in ieder van ons te ontplooien.

 

 

 

Aartsengel Michaël – Hij die is als GodMichaël is een van de leiders onder de Aartsengelen.

 

Hij ziet erop toedat levensdoelen worden vervuld. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met lagere energien te transformeren naar het licht. Hij bevrijdt angsten en beschermt. Aartsengel Michael wordt hiervoor ook altijd afgebeeld met zijn bevrijdende zwaard. Hij is aan het overvloeien naar een Oerkracht wat inhoudt dat zijn kracht op dit moment groter is dan deze ooit geweest is. Hij is de Aartsengel die nu zijn kracht uitoefent om op een hoger plan te gaan leven. Hij heft illusies op en haalt alles naar boven wat in de doofpot is gestopt.

 

Zijn kleur is Koninklijk blauw en gemengd Violet en zijn energie is vurig wat maakt dat het snel warm wordt in de ruimte. Hij zet tot daden aan, wilskrachtig en toch grappig en liefdevol. Hij brengt Vrede. Sugaliet is de steen die bij hem hoort

 

Van alle aartsengelen is Michaël ongetwijfeld de bekendste. In de Christelijke religie is hij vooral bekend uit het boek Daniël van het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament wordt hij genoemd, o.a. in Judas 9. In het boek Openbaring van Johannes (12: 7-12) voert Michaël oorlog tegen de draak: “En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.” Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de Christenen

 

Buiten de Christelijke betekenis om wordt Michaël in toenemende mate genoemd als bron van channelings. Er zijn verschillende mensen die claimen dat zij als medium fungeren om de boodschappen van Michaël door te geven. Zoals met alles, luidt ook hier het devies “gebruik je onderscheidingsvermogen.” Er zijn enkele mediums van wie de boodschappen naar mijn mening absoluut integer zijn, zoals die van Ronna Herman en Celia Fenn, van wie ook op deze site (vertaalde) boodschappen worden gepubliceerd.

 

In oude mythen wordt hij vertegenwoordigd door de zonnegoden als Helios, Appollo, Ra en Lugh. In enkele van de vroegere matriarchale samenlevingen werd de Zon als vrouwelijk beschouwd, een geloof dat overleefde in het Egyptische pantheon met de Zonne/Vuurgodin Sechmet, en in Keltische mythen met de Vuurgodin Bridget.

Als een personificatie van de zonne-energie staat de Aartsengel Michaël voor de levenskracht. In alle culturen vertegenwoordigt de Zon het scheppende principe, mannelijk, vrouwelijk of allebei.

Michaëls magische voorstelling is een jonge man die een gouden mantel draagt. Zijn amberkleurige haar valt rond een lang gezicht en zijn rechterhand rust op het glanzende gevest van een gouden zwaard. De algemene indruk van deze magische voorstelling is er een van de beheerste spirituele kracht.

 

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen.

Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld, hij legt een sterk verlangen van vrijheid in ons neer, hij wijst ons de weg naar binnen, hij brengt ons ertoe om ontmoetingen ook tot echte ontmoetingen te maken, hij helpt ons oud karma los te laten, hij stuurt ons de nieuwetijdskinderen- om gevoelig te worden voor zijn werk, hij bereidt ons voor op de geboorte van de innerlijke christus ons en op de ontmoeting met de kosmische christus.

 

Mensen kennen in een Michaëlperiode allerlei breuken in hun leven: huwelijke en vriendschappen lopen stuk en ook tussen ouders en kinderen ontstaat er vaak een verwijdering en afstand. De toename van echtscheidingen is een gevolg hiervan. Het is niet alleen maar negatief, maar vooral bedoeld om op eigen benen te leren staan en trouw te leren blijven aan jezelf, je eigen gevoel en innerlijk weten.

 

Michael staat voor de Macht en is de eerste Engel naast God. Wil je bijstand in het uitoefenen van je macht op deze aarde roep dan de aartsengel Michael aan je te helpen.

Michaël helpt ons onze schaduwkanten te leren kennen en te accepteren om ons zo naar het Licht te leiden. Zo kan hij ook helpen met het inlossen van karma. Hij laat je inzien hoe je bij de materie bent betrokken en helpt met het afsnijden hiervan om zo tot de Eenheid terug te komen. Met zijn kracht maakt hij ons bewust van onze eigen kracht en geeft ons zo moed de uitdagingen in het leven aan te gaan.

Via onze Engel legt Michaël in de nacht, tijdens onze slaap, 3 verlangens bij ons neer:

Het verlangen naar vrijheid, het verlangen naar echte ontmoetingen (van hart tot hart) , het verlangen om iets te gaan begrijpen van de samenhang tussen aardse werkelijkheid en de geestelijke wereld.

 

Michaël, machtige engel, hoor mij aan:

geef mij de moed om elke situatie

het hoofd te bieden.

Laat mij waardig zijn en evenwichtig;

grote Michaël, genadige engel,

beschermer van het recht,

help mij om geen onderscheid te maken

en zorg dat ik niet word benadeeld.

Leid mij tot succes

in al het goede dat ik doe

en laat mij uw rechtvaardigheid en genade

over de wereld verspreiden.

 

Aartsengel Gabriël – God is mijn kracht

 

Gabriel wordt vaak benoemd als “De Boodschapper” dit omdat zij diegene is die Maria vertelde dat ze een zoon zou krijgen (Jezus). Gabriel vertelde ook Elisabeth dat ze een zoon zou krijgen (Johannes de Doper) Gabriel dicteerde Mohammed de tekst van de Koran. Zij helpt hun die wiens levenstaak met communicatie en/of kunst te maken heeft. Zij is een Engel van Daadkracht welke enorm helpt wanneer je in een project bent vasteglopen. Creatieve oplossingen en ideen komen dan gelijk boven.

 

Gabriel opent deuren als je focus is geladen met positieve intenties en helpt hun die een kind willen krijgen met alle aspecten en ondersteund aanstaande ouders wanneer ze de hulp aanroepen. Zij verzekert je dat het veilig is krachtig te zijn. Ook met betrekking tot het innerlijk kind is zij liefdevol en wijs en zal je stimuleren ontvankelijk te zijn. Ze moedigt je aan plezier te hebben en zorgenvrij te zijn. Gabriel haar kleur is koperachtig en ze wordt vaak afgebeeld met een trompet in haar hand als symbool van een boodschap. Haar steen is Citrien.

 

Gabriël, heerser van het maangetijde, hoor mij aan:

sta mij bij in de alledaagse beslommeringen

en help mij mijn intuïtie te ontwikkelen

en mijn gevoel te vertrouwen.

Dat mijn verbeelding moge bloeien

en mijn mentale krachten mogen groeien,

opdat ik harmonieus kan leven

en dat kan delen

met eenieder die mijn pad kruist.

Machtige Gabriël, zegen mij met het vermogen

helder te communiceren

en te luisteren naar al mijn zintuigen.

 

SPIRITUEEL VERBLIJF:

 

Tussen Sacramento en Mount Shasta, Californië

 

VRAAG HEN OM:

 

Spirituele gaven: begeleiding op je geestelijke pad, het bekendmaken van je levensplan en je doel; het oplossen van ontmoediging; vreugde, geluk en vervulling.

 

Praktische bijstand: hulp bij het verkrijgen van discipline en orde in je leven; het organiseren van je emotionele, mentale en fysieke omgeving, inclusief dingen als aankopen voor je huis en het geven van een nieuwe richting aan je leerplan en loopbaan.

 

Werelddienstbaarheid: helpen in vredestichtende ondernemingen, distributie van voedsel en helpen bij verpleging; ondersteuning aan slachtoffers van natuurrampen.

 

FIAT:

 

In de naam van mijn eigen Werkelijke Zelf, vraag ik aan de engelen mij in mijn zielenbewustzijn naar de etherische verblijven te brengen van aartsengel Gabriël en de engelen van begeleiding, gelegen tussen Sacramento en Mount Shasta, Californië.

 

Ik vraag vervuld en geïnspireerd te mogen worden met de Wil van God. Ik vraag aartsengel Gabriël en de engelen van begeleiding om ………. (vul je verzoek in).

 

Ik vraag alle informatie die nodig is voor het vervullen van mijn goddelijk plan vrij te geven aan mijn uiterlijke waakbewustzijn. Ik dank u en ik aanvaard dat het nu met volle kracht gebeurt.

 

Uriel – Vuur van God

 

Uriel werpt licht op situaties en profetische informatie en waarschuwingen verstrekt. Uriel waarschuwde Noach voor de overstromingen. Uriel hielp Ezra de profeet mystieke voorspellingen te doen en gaf hij de kabbala door. Uriel wordt ook toegeschreven de alchemie te hebben gebracht om lagere metalen te veranderen in edelmetalen en om vanuit niets iets te manifesteren. Hij komt met briljante ideeen. Hij helpt om met je innerlijke wijsheid in contact te komen. Dit komt dan binnen door je kruinchakra (helderweten)waardoor de boodschappen weggewuifd kunnen worden als verzinsels. Uriel is een mentor die de levenslessenHij wordt met de  kan overzien. Ook wordt Uriel met weerelementen in verband gebracht. Zijn energie is Geel en de steen is Amber.

 

Betekenis: Engel van het lot

 

Heerst over: Stier – Maagd – Steenbok

Eigenschappen: Magische krachten, energie, bestrijdt lusteloosheid

Aartsengel van het Noorden, heerser van de planeet Venus.

 

De naam betekent “vuur van God”. Uriël is de engel van de profetie en de openbaring.

Hij wordt meestal afgebeeld met vlammen in zijn hand.

Uriël is de engel van het lot en kent de geheimen van onze toekomst en ons verleden. Haar aanraking is zacht, ze is zachtaardig en roept onze zielen terug naar haar liefde.

Uriel waarschuwde Noah voor de dreigende vloed, hielp profeet Ezra om voorspellingen te interpreteren over de komst van de Messiah. Hij bracht ook de kennis en de praktijk van alchemie.

 

Hij wordt vertegenwoordigd door de oude vruchtbaarheidsgodinnen als Aphrodite, Astarte, Isis en Frigga. Zijn heidense mannelijke aspect wordt het beste vertegenwoordigd door Eros en Cupido, wiens liefdespijlen geliefde met elkaar verbind.

 

Uriëls magische voorstelling is een jongeling die mannelijk noch vrouwelijk schijnt, maar de schoonheid van beide seksen combineert. Hij draagt een lange groene mantel en zijn lange zwarte haar is samengebonden met een krans van wilde bloemen en rozen.

 

De Aartsengelen Anaël en Uriël kunnen opgeroepen worden voor alle zaken die te maken hebben met romantische liefde, harmonie, vriendschap, genot, huwelijkszaken, muziek, de kunsten en schoonheid. Voor aardse liefde wordt vaak de Aartsengel Uriël aangeroepen en voor kosmische Liefde Anaël.

 

Uriël, engel van vrede en redding, hoor mij aan:

geef mij de wil om zachtmoedig

en vol vriendschap te leven

en laat mij niet onnodig energie verspillen.

Wapen mij tegen de gevaren van lusteloosheid en verveling,

die mijn vooruitgang blokkeren

en mij wegdrijven van geluk en succes.

Machtige Uriël, verlicht mijn geest met uw wijsheid.

Geef mij de kracht om te willen

en om anderen te helpen.

 

Aartsengel Ariel – Leeuwin van God

 

Aartsengel Ariel doet haar naam eer aan, zij is als een leeuwin en vaak wordt zij ook afgebeeld met jaguars, leeuwen en panters om haar  heen. Ariel is Moedig, Krachtig en beweegt zich Elegant. Roep haar aan voor zelfverzekerdheid en moed.  Zij houdt toezicht op de watergeesten en engelen, Ariel helpt het milieu. En hun die het milieu helpen schenkt beloond zij. Ariel werkt samen met Aartsengel Rafael om dieren in nood te helpen en te genezen.

 

Ariel wordt beschreven in het testament van Salomo. Zij is bedreven in goddelijke magie en manifesteren. Zij helpt je dat aan te trekken wat je levensdoel ten goede komt. Zij helpt je ook goed te aarden wanneer je hier moeite mee hebt. Zij brengt je in contact met je zielesterchakra en je aarde chakra om dromen tot realtiteit te laten komen. Wanneer je je ware zelf laat zien en stappen zet om je droom waar te maken zal zij je helpen om wat je maar nodig hebt naar je toe te brengen en alles manifesteerd wat je nodig hebt op dat moment. Ariel’s kleur zijn schakeringen van zacht roze en haar steen is Rose-Quartz

 

Aartsengel Rafael

 

Aartsengel Rafael is de helende aartsengel. Zij naam in het Hebreeuws betekent “God Geneest”. Hij representeert de kwaliteiten van waarheid, concentratie en heling. Zijn straal, emerald groen, is de kleur van vernieuwing en verjonging.

 

Heerst over: Waterman – Tweelingen – Weegschaal

Eigenschappen: Communicatie, genezing, kennis en reizen

Aartsengel van het Oosten en is de heerser van de planeet Mercurius.

 

Hij was bij de oude Grieken bekend als Hermes, bij de Romeinen als Mercurius die de bode van de Goden was, bij de Kelten als Ogma, bij de Egyptenaren als Thoth en bij de Noord-Europeanen als Odin of Wodan.

 

De magische voorstelling van Rapaël is een jonge man, gekleed als pelgrim of reiziger. Hij draagt een gele mantel, een breedgerande hoed met een veer erop, gevleugelde sandalen en hij heeft een staf omwonden met twee slangen, het symbool van de Goddelijke genezer.

 

Rapaël moet opgeroepen worden voor rituelen met betrekking tot genezing, communicatie, reizen, jonge mensen, opvoeding, zakelijke contracten, commerciële verkoop, schrijven en zelfexpressie. Omdat Hermes ook de God van de dieven is, kan zijn hulp ingeroepen worden bij het opsporten van gestolen goederen of verloren eigendommen. Op zijn hoogste niveau vertegenwoordigd Rapaël de Spirituele Gids of Mentor die de persoon helpt wanneer men zijn reis op het Occulte Pad begint.

 

Raphaël, genezer van de mensheid en

drager van aardse kennis, hoor mij aan:

inspireer mij tot grootse gedachten.

Zegen mij als ik rondtrek op aarde,

opdat ik veilig en met een doel reis.

Vul mij met geduld en inzicht

in al wat ik onderneem.

Geef mij de wijsheid om zaken te doen

en laat mij helder communiceren

om verwarring te voorkomen.

Raphaël, houd mijn lijf en geest gezond

en leid mij op mijn pad,

dan kan ik uw kracht voor communicatie en

genezing delen met de wereld.

(Afbeelding van een schilderij van Marius Michael-George)

 

Aartsengel Metatron

 

In de Joodse mystieke traditie van Kabala wordt Metatron beschouwd als de hoogste van de aartsengelen, gepositioneerd in de kroon van de Levensboom. De Metatron Matrix boven hem bevat zowel alle vijf de Platonische vormen als de Levensboom, het Levenszaad en de Davidster. Het resoneert met cosmische creatie tijdens meditatie en heling en zuivert je van donkere energieen.

(Copyright afbeelding Marius Michael-George)

 

 

 

 

 

Aartsengel Sandalphon

 

Aura: turkoois

Stenen: turkoois

Heerst over: ?

Eigenschappen: ?

Een van de belangrijkste taken van Sandalphon is dat hij je iets geeft en dat hij je gebeden verhoort. Sandalphon zegt dat elk gebed wordt verhoord en beantwoord (hoewel het antwoord soms in een andere vorm komt dan wij verwachten). Alle gebeden zijn even belangrijk in de Hemel en er zijn genoeg engelen om iedereen op aarde te helpen. Roep Sandalphon aan als je hulp nodig hebt om jezelf toe te staan om te ontvangen

Sandalphon is een van de twee aartsengelen die ooit sterfelijke mensen zijn geweest en die een zo’n opmerkelijk spiritueel leven geleid hebben dat zij zijn opgestegen naar het rijk van de aartsengelen (de andere is Metatron). Sandalphon kan je helpen om ook jouw leven tot een meesterwerk te maken. Vraag hem om je te helpen om je spirituele gaven te ontwikkelen als helderziendheid en healing. Hij kan je helpen om je eigen waarheid uit te spreken, op een manier dat iedereen er wat aan heeft.

Sandalphon kan je helpen om in woord en daad vriendelijk en zachtaardig, maar toch krachtig te zijn.

Omdat hij als aartsengel ook wordt geassocieerd met muziek, kun je zijn aanwezigheid heel sterk voelen als je naar muziek luistert, zingt of een muziekinstrument bespeelt.

 

 

 

Elke tijdperk wordt geregeerd door een bepaalde Aartsengel :

 

De tijdperken van de aartsengelen

 

AartsengelPeriode – TijdperkMichaël600-200 v. ChrOriphiël200 v Chr – 150 n. ChrAmaël150 – 500 n. ChrZacharaël500 – 850 n. ChrRafaël850 – 1190 n. ChrSamaël1190 – 1510 n. ChrGabriël1510 – 1879 n. ChrMichaëlsedert 1879 n. Chr

 

 

 

 

De zeven aartsengelen of planetengoden regeren de klassieke planeten van het Zonnestelsel – Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus – en de twee hemellichamen de Zon en de Maan. De laatste worden soms de grotere lichten genoemd, terwijl de plen bekend zijn als de kleinere lichten.

 

 

 

Michaël

 

Regeert de Zon. In oude mythen wordt hij vertegenwoordigd door de zonnegoden als Helios, Appollo, Ra en Lugh. In enkele van de vroegere matriarchale samenlevingen werd de Zon als vrouwelijk beschouwd, een geloof dat overleefde in het Egyptische pantheon met de Zonne/Vuurgodin Sechmet, en in Keltische mythen met de Vuurgodin Bridget.

Als een personificatie van de zonne-energie staat de Aartsengel Michaël voor de levenskracht. In alle culturen vertegenwoordigt de Zon het scheppende principe, mannelijk, vrouwelijk of allebei. Michaëls magische voorstelling is een jonge man die een gouden mantel draagt. Zijn amberkleurige haar valt rond een lang gezicht en zijn rechterhand rust op het glanzende gevest van een gouden zwaard. De algemene indruk van deze magische voorstelling is er een van de beheerste spirituele kracht.

 

De Aartsengel Michaël kan opgeroepen worden voor alle zaken die te maken hebben met carrière, sport, persoonlijke financiën, ambitie, bureaucratie, officiële zaken en de gezondheid van het fysieke lichaam. Evenals Raphaël is hij een genezende engel.

 

Gabriël

 

Hij is de aartsengel van de Maan. Hoewel de aartsengelen gewoonlijk gevisualiseerd worden als iemand van het mannelijke geslacht zijn ze in feite androgyn omdat ze zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezitten. Als aspecten van de levenskracht kunnen ze zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken aannemen. Gabriël wordt daarom in de oude heidense religies vertegenwoordigd door de Maangodinnen als Diana, Selene, Hathor, Hecate en Ceridwen.

Er zijn aanwijzingen voor mannelijke Maangoden als Thoth en Sin. Zij zijn waarschijnlijk gebaseerd op de maangodinnen en pas na hun ontstaan.

De magische voorstelling van Gabriël is een rijpe man die de gebogen sikkel van de wassende Maan op zijn voorhoofd draagt. Dit maansymbool bedekt het derde oog dat toegang verleent naar paranormale vermogens. Gabriël draagt een zilveren mantel die het licht reflecteert als kristallen glas.

 

Gabriël kan opgeroepen worden om alle dingen te vermeerderen. Hij heeft in het bijzondere de heerschappij over paranormale krachten, astrale reizen, conceptie, dromen, geboorte, alle zaken verbonden met vrouwen, zeereizen, het huis en de verbeelding.

 

Raphaël

 

Hij is de heerser van de planeet Mercurius. Hij was bij de oude Grieken bekend als Hermes, bij de Romeinen als Mercurius die de bode van de goden was, bij de Kelten als Ogma, bij de Egyptenaren als Thoth en bij de Noord-Europeanen als Odin of Wodan.

De magische voorstelling van Raphaël is een jonge man, gekleed als pelgrim of reiziger. Hij draagt een gele mantel, een breedgerande hoed met een veer erop, gevleugelde sandalen en hij heeft een staf omwonden met twee slangen, het symbool van de goddelijke genezer.

 

Raphaël moet opgeroepen woerden voor rituelen met betrekking tot genezing, communicatie, reizen, jonge mensen opvoeding, zakelijke contracten, commerciële verkoop, schrijven en zelfexpressie. Omdat Hermes ook de god van dieven is, kan zijn hulp ingeroepen worden bij het opsporen van gestolen goederen of verloren eigendommen. Op zijn hoogste niveau vertegenwoordigd Raphaël de spirituele gids of mentor die de persoon helpt wanneer men zijn reis op het occulte pad begint.

 

Anaël

 

Hij is de aartsengel van Venus. Hij wordt vertegenwoordigd door de oude vruchtbaarheidsgodinnen als Aphrodite, Astarte, Isis en Frigga. Zijn heidense mannelijke aspect wordt het beste vertegenwoordigd door Eros en Cupido, wiens liefdespijlen geliefde met elkaar verbind. Anaëls magische voorstelling is een jongeling die mannelijk noch vrouwelijk schijnt, maar de schoonheid van beide seksen combineert. Hij draagt een lange groene mantel en zijn lange zwarte haar is samengebonden met een krans van wilde bloemen en rozen.

 

De Aartsengel Anaël kan opgeroepen worden voor alle zaken die te maken hebben met romantische liefde, harmonie, vriendschap, genot, huwelijkszaken, muziek, de kunsten en schoonheid. Voor aarse liefde wordt vaak de Aartsengel Uriël aangeroepen en voor kosmische liefde Anaël.

 

Samuël

 

Hij is de aartsengel van Mars. In heidense tijden werd hij geassocieerd met oorlogsgoden als Ares, Mars en Tiw. Hij vertegenwoordigt het destructieve aspect van de levenskracht die, indien juist gekanaliseerd, voor constructieve doeleinden kan worden gebruikt.

De magische voorstelling van Samuël is een lange man in een rode mantel. Zijn haar wordt op zijn plaats gehouden door een gouden band waarop een pentagram is gegraveerd. Zijn sterke hand rust op het gevest van een slagzwaard waarvan de kling versierd is met runentekens.

 

Samuël kan worden opgeroepen voor alles wat te maken heeft met daden van fysieke moed of machinerie. Hij schenkt de bekwaamheid van vaardigheid met de handen, vakmanschap en beschermt tegen gevaar van vuur en geweld.

 

Sachiël

 

Hij is de aartsengel van Jupiter. In de oude mythologie was hij de hemelvader bekend als Zeus, Jupiter, Dagda, Ptah en Thor. Dit verband is niet zo vreemd want Jupiter is de grootste planeet van ons Zonnestelsel, daarom wordt hij ook al snel geassocieerd met de oppergoden. Sachiël staat voor de fallische mannelijke kracht die vruchtbaarheid en materiele overvloed brengt.

De magische voorstelling van Sachiël is een goed gebouwde oudere man. Hij draagt een paarse mantel versierd met gouden munten waarin een pentagram is gegraveerd.

 

De Aartsengel Sachiël heerst over alle zaken met betrekking tot materiele rijdkom, hoge maatschappelijke positie, politieke macht, groet zaken, gokken, belangrijke vriendschappen en alle juridische en verzekeringszaken. Hij kan opgeroepen werden voor hulp in alle financiële zaken.

 

Cassiël

 

Hij heerst over de planeet Saturnus. In de oude religies staat hij voor de god Chronos, Pluto en Anubis, die allen godheden zijn die iets te maken hebben met tijd, de onderwereld en dood. Cassiël wordt ook geassocieerd met de Griekse Schikgodinnen en de Noordse Nornen die de weefster zijn van het lot van de mensen. Een van Cassiëls titels is de Her van de Tijd en hij vertegenwoordigt de kosmische kracht van de bestemming, wyrd of noodlot.

Cassiëls magische voorstelling is een strengkijkende man gekleed in een lange zwarte manetel Soms heeft hij een staf en een zandlopen om zijn heerschappij over de tijd te symboliseren.

 

Deze aartsengel kan opgeroepen worden voor alle zaken met betrekking tot eigendom, oude mensen, testamenten en legaten, karma, dood, land, agricultuur en chronische ouderdomskwalen. In de omgang met Cassiël moet je eraan denken dat Tijd geen lineair begrip is maar cyclisch. Dood is niet het einde van de persoonlijkheid van de mens.

 

Vertel het verder:

 

FacebookTwitterWhatsAppGooglePinterestLinkedInE-mailPrint

 

Nieuwetijdskind Magazine

 

Home

 

Onder deze naam vind je onze eigen , al dan niet vertaalde, artikelen op Nieuwetijdskind Magazine

 

TAGSAARTSENGEL MICHAEL

 

Mis geen artikel meer

 

Iedere ochtend rond 07:00 uur ons nieuwste artikel ontvangen per e-mail? Of eens per week onze meestgelezen artikelen?

 

E-mail:

 

Geef mij de gratis:Dagelijkse e-mail serviceWekelijks Meestgelezen artikelen

 

 

 

Vorig artikelTien geboden voor ZELF- L I E F D E

 

Volgend artikelZonder woorden-22

 

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR

 

Kan een ziekte als borstkanker ook energetisch overgedragen worden?

 

NIEUWE MAAN 2 AUGUSTUS 2016 bestemming

 

Gidsen en begeleiders: herken jij de aanwijzingen?

 

WAT GEBEURT ER MET JE BREIN EN LICHAAM ALS JE DOET WAT JE INSPIREERT

 

Familieverstrikkingen na de dood

 

Hoe versterken we onze eigenheid?

 

 

Over onsOok voor Nieuwetijdskind Magazine schrijven?ContactGratis NieuwsbriefAdverterenJe boek in de ‘spotlight’?Waarom advertenties op onze website?ReactiebeleidOnderscheidingsvermogenAlgemene VoorwaardenCookieverklaringPrivacyDisclaimerWorkshops-Lezingen

 

© 1999 – 2016  Nieuwetijdskind Magazine

 

Over ons Ook voor Nieuwetijdskind Magazine schrijven? Contact Gratis Nieuwsbrief Adverteren Reactiebeleid Onderscheidingsvermogen Algemene Voorwaarden Cookieverklaring Privacy Disclaimer Workshops-Lezingen

 

40SHARES

 

 

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s