Magic Scroll and 33 Key

In my notes on facebook I included my dejavu 2011 4h timed visionary experience where I saw and imagination led me to picture the formula of life. Everything connected. Pieces of the puzzle matched it was a up/download after I had conquered my last paranoia/fear layer /blockage. The solution foundation for all complexities, chaos and destruction humanity was heading to… not for long I saw the elements and characteristics and vectors come to reality. Manifestation of my extraordinary experience throughout the worldwide globalisation through the process and progress individual’s, entrepreneurs and practical visionary endeavour’s… I have been following this revelations from that point on until the present day. …It is still amazing me!! # Jorn Jakob Albert Boor

13:20 FREQUENCY SHIFT

The new dispensation of galactic culture has already been deposited on Earth. It is now awaiting the study of humanity. CHC Vol. 6

Our energy is scattered in too many directions at once. Limited belief systems create fences around our electromagnetic fields keeping us from that which we want most: Full Reconnection with our Creative Source.

People often ask: Why should I follow the 13 Moon calendar or learn the Law of Time? The answer is that you shouldn’t, unless you want to. If you are depressed by what the media has to offer, tired of running the same old tape loops through your mind, in a creative rut,  looking for fresh perceptions or want to gain more memory, then you might want to give it a go.

The path of the 13 Moons reveals the synchronic order, a parallel universe that exists alongside the mainstream narrative. In this Universe…

View original post 1,467 more words

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s