Muladhara, the root chakra.

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.” ~ Carl Jung

Imagine your spine is a tree trunk with seven ascending flowers (chakras) growing out of it. These flowers are either opened or closed depending upon your health, mental disposition, and ability to communicate with the cosmos.

These flowers emit a distinct energy unique to your personal frequency, but they are profoundly interconnected, both with each other and with the greater cosmos. This article will discuss the significance of the first of these chakras: Muladhara, the root chakra.

If the crown chakra is the Übermensch (overman)

of the Kundalini process,

then the root chakra is the Untermensch (underman).

But don’t allow this lowly connotation to fool you into thinking that the root chakra is any less important, or even less powerful. After all, there cannot be an over without an under. There cannot be a flower without its roots. Opening the root chakra is reconnecting with the often neglected, often suppressed, savage, prima material heart of man. It’s a tapping into the latent energy of the unconscious realms hidden beneath the soil of the human condition, dark and muddy, but alive in a way that subsumes all levels of individuation.

The root chakra is symbolized by a red lotus with four petals. It is located at the base of the spine in the coccygeal region (tailbone area), while its central activation point is located within the perineum. It is the lowest vibration of the body and has the slowest wavelength. The four petals directly denote stability and foundational survival, and are indirectly related to the four sides of the square, the four directions, and the four elements: earth, air, fire, & water.

The chakra extends downward, connecting us to the earth while ‘grounding’ us. It is related to instinct and to the basic ‘fight or flight’ mechanism of the human condition. Known also as the seat of Kundalini, dormant kundalini rests here, wrapped around the four-petaled lotus, just waiting to be awakened. Lord Indra also known as the King god of elephants The deity associated with this region is Indra who is often depicted riding a white seven-tusked elephant. The tusks symbolize the seven elements vital to physical functioning. He personifies the underworld, the unconscious abyss and the interconnectedness of all things rooted. His lesson is that Humankind only seems to be an un-rooted being, but his un-rootedness is an illusion. We’re like walking trees, but all trees have roots.

Like Allan Watts said, “Nature is always differentiated unity, not unified differences.”

The root chakra is the energy center of the entire Kundalini process, but it is also the toxin-release center. It connects us to the earth because that is where we receive all of the vital nutrients essential to our survival, and it is also where body toxins are released. The root chakra doesn’t just ground us physically, it also grounds us temporally by keeping us in the present moment. Those whose root chakra is open, tend to be healthier, more balanced and grounded. They tend to be less fearful and more centered. Those whose root chakra is closed or under active, are often fearful, lack focus nervous, imbalanced and disconnected, and tend to suffer from depression, autoimmune deficiencies, especially dealing with the blood.

A beautiful video on Root chakra meditation with Tibetan singing bowls Root Chakra Meditation/ How to Open the Root chakra While meditating, focus your energy (or Qi) on the base of the spine. Notice how you feel about your connection to the earth. Literally relax and ‘drop’ your kegel muscles. Imagine your spine branching down into the earth like the roots of a tree. Another video awakening video on balancing and tuning the Root chakra – Visualize yourself receiving the full bounty of the earth’s ‘nutrients.’ Other ways of opening the root chakra are through aromatherapy, massage, yoga and exercise. Exhale the toxins and inhale the energy. Uncoil the Kundalini ‘snake’ wrapped around your sacred roots and guide it to the next level; to the second chakra: The Swadhisthana.

Image Sources: Indra Chakra Chart 19.1k 34 917 0 5 1 Chakras, Kundalini, Kundalini Rising, Meditation, Nadis, Root Chakra By Gary Z McGee Gary ‘Z’ McGee, a former Navy Intelligence Specialist turned philosopher, is the author of Birthday Suit of God and The Looking Glass Man. His works are inspired by the great philosophers of the ages and his wide awake view of the modern world.
Read more at: http://fractalenlightenment.com/17313/spirituality/kundalini-rising-part-1-the-root-chakra | FractalEnlightenment.com

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s