Astrology Index – Definitions

Index

 

Index

This page provides a complete index of every word that is currently defined in The Astrology Dictionary.

A

angle

angular

aspect

aspect pattern

astrologer

astrology

aversion

B

benefic

bicorporeal signs

birth chart

branches of astrology

C

cadent

cardinal signs

cazimi

chart

chronocrator

cusp

D

decans

decumbiture chart

delineation

derivative houses

detriment

dignified

dispositor

domicile

E

electional astrology

ephemeris

equal house system

essential dignities

exaltation

exalted

F

fall

final dispositor

fixed signs

fixed star

G

genethlialogy

geniture

glyph

H

horary astrology

horoscope

house division

I

inception chart

ingress

interrogational astrology

J

joys

jyotish

K

katarche

L

luminary

M

major aspect

malefic

mercury retrograde

mundane astrology

mutable signs

N

natal astrology

natal chart

native

natural house

O

orb

outer planets

P

Ptolemaic aspect

Q

quadruplicity

querent

quesited

 

R

rectification

recurrence transit

retrograde

rising sign

S

Saturn return

sect

sect light

shadow period

solar return

solar return chart

stellium

Sun-sign

synastry

T

traditional astrology

transfer of light

transit

translation of light

triplicity

U

under the beams

V

void of course

W

waning

waxing

X

Y

yod

Z

zodiac

zodiacal order

zoidion

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s