”Currently work in progress,(under the radar)”

Hebrews 2:14-18

2:14 Since, therefore, the children share flesh and blood, he himself likewise shared the same things, so that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil,

2:15 and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death.

2:16 For it is clear that he did not come to help angels, but the descendants of Abraham.

2:17 Therefore he had to become like his brothers and sisters in every respect, so that he might be a merciful and faithful high priest in the service of God, to make a sacrifice of atonement for the sins of the people.

2:18 Because he himself was tested by what he suffered, he is able to help those who are being tested.


Reflection(s)


There are two main thoughts that I want to share on this passage. The first is that Jesus Christ who is the creator of all things, understand our emotions. The second is that He is the only one can give us the strength to find victory over our struggles.

  1. He understand and relates to us (14-16)

There is no question that Jesus fully understood humanity’s emotions and struggles. It is such a powerful thought to know that Christ experienced what we did and what is more amazing is that he endured a level of pain and suffering far worse then any of us could ever imagine or experience. Furthermore, because He did experience the highest level of suffering He can relate to our everyday struggles, fears and doubts. Through the work on the cross He trumped all evil and sin and became the answer to lives hardships. In Christ we find a hope that will enable us to trust Him in the midst of our hard circumstances.

2. He alone gives strength to find victory over life’s struggles (vs17)

This verse not only speaks to Christ’s ability to relate to us but even more so,  He is the one who can ultimately help us overcome those moment’s of weakness and trials. In the form of a man He related to us but in the form of God He enables us to hold on to His hand of Grace as we face hard times. The answer can be found when we look to the cross as a reminder of the sacrifice that He paid for our sins and replaced our sorrow with joy and our weakness with His strength.


Justin-Holmes1.jpgIt is comforting to recall that Jesus shed all of His glory to make himself humbled as a man. Not only did He come here nigh most humble form, but He gave everything He had as the ultimate sacrifice so that we can have eternal life.

When considering all that Jesus did for us I would point out that even in the middle of being crucified He forgave those who were nailing Him to the cross but that was never less necessary. Would they have been forgiven by Him even if He had not said it out loud? Absolutely. But He said it out loud so that they could hear Him. He did it for their own benefit.

This same love and humility is extended to us as children of the Lord. We are heir to the kingdom even though we don’t deserve it. We have forgiveness even in the midsts of our own sins. We have security and comfort even in the worst of circumstances. Never doubt that God won’t treasure you and care for you. He has already demonstrated that He will pay the ultimate price for you.

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s