“Your Human Fingerprint-In Fate Of Death (Beyond love For Life!!

http://www.skepticalscience.com/print.php?r=109

The human fingerprint in global warming

What The Science Says:
The human fingerprint in global warming is evident in multiple lines of empirical evidence – in satellite measurements of outgoing infrared radiation, in surface measurements of downward infrared radiation, in the cooling stratosphere and other metrics.

Climate Myth: It’s not us
‘What do the skeptics believe? First, they concur with the believers that the Earth has been warming since the end of a Little Ice Age around 1850. The cause of this warming is the question. Believers think the warming is man-made, while the skeptics believe the warming is natural and contributions from man are minimal and certainly not potentially catastrophic à la Al Gore.’ (Neil Frank)

In science, there’s only one thing better than empirical measurements made in the real world – and that is multiple independent measurements all pointing to the same result. There are many lines of empirical evidence that all detect the human fingerprint in global warming:

The human fingerprint in atmospheric carbon dioxide

That rising carbon dioxide is caused by human CO2 emissions should be obvious when comparing CO2 levels to CO2 emissions:


Figure 1: CO2 levels (Green Line – Law Dome, East Antarctica and Blue line – Mauna Loa, Hawaii) and Cumulative CO2 emissions in gigatonnes of CO2 (Red Line – CDIAC).

Confirmation that rising carbon dioxide levels are due to human activity comes from analysing the types of carbon found in the air. The carbon atom has several different isotopes (eg – different number of neutrons). Carbon 12 has 6 neutrons, carbon 13 has 7 neutrons. Plants have a lower C13/C12 ratio than in the atmosphere. If rising atmospheric CO2 comes fossil fuels, the C13/C12 should be falling. Indeed this is what is occuring (Ghosh 2003) and the trend correlates with the trend in global emissions.


Figure 2: Annual global CO2 emissions from fossil fuel burning and cement manufacture in GtC yr–1 (black), annual averages of the 13C/12C ratio measured in atmospheric CO2 at Mauna Loa from 1981 to 2002 (red) (IPCC AR4).

Further confirmation comes by measuring oxygen levels in the atmosphere. When fossil fuels are burned, the carbon in the fossil fuels are joined to oxygen, creating carbon dioxide. As CO2 increases in the atmosphere, oxygen decreases. Observations show oxygen levels are falling at a rate consistent with the burning of fossil fuels.

Atmospheric CO2 versus oxygen
Figure 3: CO2 concentrations from Mauna Loa, Hawaii (black) and and Baring Head, New Zealand (blue). In bottom right corner is atmospheric oxygen (O2) measurements from Alert, Canada (pink) and Cape Grim, Australia (cyan) (IPCC AR4 2.3.1 adapted from Manning 2006).

The human fingerprint in the increased greenhouse effect

Satellites measure infrared radiation as it escapes out to space. A comparison between satellite data from 1970 to 1996 found that less energy is escaping to space at the wavelengths that greenhouse gases absorb energy (Harries 2001). Thus the paper found “direct experimental evidence for a significant increase in the Earth’s greenhouse effect”. This result has been confirmed by more recent data from several different satellites (Griggs 2004, Chen 2007).


Figure 4: Change in spectrum from 1970 to 1996 due to trace gases. ‘Brightness temperature’ indicates the equivalent blackbody temperature (Harries 2001).

That less heat is escaping out to space is confirmed by surface measurements that find more infrared radiation returning to earth. Several studies have found this is due to an increased greenhouse effect (Philipona 2004, Wang 2009). An analysis of high resolution spectral data allows scientists to quantitatively attribute the increase in downward radiation to each of several greenhouse gases (Evans 2006). The results lead the authors to conclude that “this experimental data should effectively end the argument by skeptics that no experimental evidence exists for the connection between greenhouse gas increases in the atmosphere and global warming.”


Figure 5: Spectrum of the greenhouse radiation measured at the surface. Greenhouse effect from water vapor is filtered out, showing the contributions of other greenhouse gases (Evans 2006).

The human fingerprint in temperature trends

Another human fingerprint can be found by looking at temperature trends in the different layers of the atmosphere. Climate models predict that more carbon dioxide should cause warming in the troposphere but cooling in the stratosphere. This is because the increased “blanketing” effect in the troposphere holds in more heat, allowing less to reach the stratosphere. This is in contrast to the expected effect if global warming was caused by the sun which would cause warming both in the troposphere and stratosphere. What we observe from both satellites and weather balloons is a cooling stratosphere and warming troposphere, consistent with carbon dioxide warming (Karl, 2006;Santer et al., 2013)

Cooling stratosphere and warming troposphere
Figure 6: (A) Change in lower stratospheric temperature, observed by satellites (UAH, RSS) and weather balloons (HadAT2 and RATPAC), relative to period 1979 to 1997, smoothed with seven month running mean. Major volcanic eruptions indicated by dashed blue lines (Karl 2006).

If an increased greenhouse effect was causing warming, we would expect nights to warm faster than days. This is because the greenhouse effect operates day and night. Conversely, if global warming was caused by the sun, we would expect the warming trend to be greatest in daytime temperatures. What we observe is a decrease in cold nights greater than the decrease in cold days, and an increase in warm nights greater than the increase in warm days (Alexander 2006, Fan 2010). This is consistent with greenhouse warming.

Frequency of cold and warm days and nights
Figure 7: Observed trends (days per decade) for 1951 to 2003 in the number of extreme cold and warm days and nights per year. Cold is defined as the bottom 10%. Warm is defined as the top 10%. Orange lines show decadal trend (IPCC AR4 FAQ 3.3 adapted from Alexander 2006).

Intermediate rebuttal written by John Cook


Update July 2015:

Here is a related lecture-video fromDenial101x – Making Sense of Climate Science Denial

 

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s