Israel and Judah – Life, Hope & Truth

Remember the ”stick” Moses held in his hand which changed into a snake? Kundalini energy is the pure connection between the Cosmos (Masculine) and Earth (Feminine) energy running through you in resonance. This will be established when the 7 Chakra’s (7 kingdom’s) have been repaired, treasured and reconnected again in tune with the creator’s radiance. Jakob’s ladder is in relation to the spinal ”cord” and the ”cloth” is the aura (light body)
”so as above, so is below”
God’s image is Yin/Yang, which harmoniously represent ”Oneness”
Before Adam female and male where ONE, so the Alpha/Omega.
The first and the last, as Adam/Eve are the divided representation of two, need to become ”whole, One” again to return to ”Eden”

The tree of life represents the ”law of polarity” example: light and dark side we all have embedded into our ”Natural Adam (human) state of ego self, two definitions are: Egoism / Egocentrism

The two states of evolution / creation, which is the journey to take for one to be rewarded with the crown, (David was rewarded to become king after he lifted the head of goliath above his in order to be granted rulership over ”all the kingdom’s” )

The paradise, the kingdom, the undivided reunion. is within…
The 12 signs and houses, need also to be merged together, through interaction, and communication (Fall of Babylon) by righteousness and truth. This represents the final (End Time Prophecy) state of equality, union, and referred to as ”The house of Jakob”

”the pot of gold at the end of the rainbow will not be found chasing it, it will be found through self actualization ”triangle” of the Body, soul, mind, remember God’s house has many mansion’s …..”
(w)holy ghost;-) (You need to radiate the colors of the rainbow, rainbow nation)

we have come to the final call, to come full circle, and to accept, treasure and respect all of creation, to fully worship our own being, to establish the 6th day work, ”to be created in his image” or better said ”to create and establish the sacred marriage between our own opposing ”sex” ”other half” the synchronization of our two separate ”halves” ”sides”

The first Adam is in the flesh, natural.. the last Adam is in the spirit….
# Jorn Jakob Albert Boor

(The philosopher’s stone, the star of David, yin/Yang, Wu Xing, Feng shui, Tái – Chi, Tao, Allah, God, YahWeh(Ji Wei) Buddha..etc etc)

Just saying: stop dismissing, denying and demonizing all that is as separated either excluded from the whole of creation, it is wicked, foolish, disrespecting as destructive to the ”one way”, ”one truth” which is the harness of the great spirit, connection…The powerful force of infinity… our purpose ! Which does not exclude anything, it includes everything…All there is and nothingness…
Start with keeping in the back of your mind the Abraham Maslow pyramid, I and many others will assist you every step of ”the way”!!

The division of Israel and Judah plays a big role in Bible history and prophecy, though this is confusing to many today. When will they be reunited?

Source: Israel and Judah – Life, Hope & Truth

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

One thought on “Israel and Judah – Life, Hope & Truth”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s