CANCER MOON triggers Cardinal Cross

Ang Stoic's photo.
Ang Stoic in Paris, France.

1 hr ·

CANCER MOON triggers Cardinal Cross

Dear angels and diligent footsoldiers,

On a more serious side note here… case you ain’t realised. There’s some heavy shitgoing down in the world that’s been getting stinkingly fishier every day.

I accept that life can seem bleak enough that some days you don’t ever wish to look at the daily news, face the truth (which is colourfully embedded in all the propaganda and horseshit). I know… Better just to pull the covers over our heads and worry only about how to get through another day, until that magical day arrives when someone opens a magic portal, or mystical gateway and sucks our ass up into those higher planes, right?

No wonder you’re feeling crap…

It’s time to take a long, hard look at your life and start living more purposefully:
STEP 1: Come here, check it out (take off those stupid rosey spectacles)
STEP 2: Ask yourself, what can i do about all this?
STEP 3: Ask yourself whether you are ignoring STEP 2
STEP 4: Do something (anything) about STEP 3
STEP 5: Make a decision (use your words of truth to make a mission statement… write ’em down… stick ’em on the fridge)
STEP 6: Take some fucking action (remember to come from a place of compassion)
STEP 7: Persist with STEP 6 until you get a result.

This “place” is fast running out “time”…
‪#‎actionspeak‬

…case you missed the big Full Moon message, here@http://angstoic.com/2015/11/7433/

PS. It’s nearly time for Bublé to bust out out with those jovial ditties about what Xmas is all about.

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s