This is my declaration @ 12-11-2015 – Jorn Jakob Albert Boor (House of Righteousness)

 This is my declaration @ 12-11-2015 – Jorn Jakob Albert Boor (House of Righteousness)

Niemand heeft iets met mij te maken, wie, wat of waar ik ben….Mijn realiteit.

Wie, wat of waar je bent…. Jouw realiteit.

Doch vervalt deze universele wet, wanneer jouw realiteit mijn realiteit positief of negatief beinvloed……

Wij hebben bewust of onbewust een zichtbare of onzichtbare connectie.
Wij dragen samen de verantwoordelijkheid mbt het voortbestaan of verbreken van die connectie.
Wij dragen samen de verantwoordelijkheid over een gelijkwaardige fundering en positieve, onschendbare, voortdurende en optimale instandhouding van het weder bestaansrecht tbv ieders realiteit.

Op het moment dat die vrijheid en mogelijkheden negatieve resultaten opleveren dan is het de verantwoordelijkheid van een ieder dit onder de aandacht te brengen, zodat de kans gegeven wordt dit te realizeren en er actie aan te verbinden.
Geen actie is ook actie nemen, vertaald via de feitelijke benaming:

Een Keuze – mijn keuze / jouw keuze

Geen keuze is ook een keuze wanneer rechtvaardigheid, leefbaarheid en vruchtbaarheid in het geding zijn.

Je bent hierin vrij, welgesteld afhankelijk van het waarborgen van mijn vrijheid…

”HIERBIJ MAAK IK MIJN MELDING KENBAAR DAT IK MIJ REALIZEER DAT MIJN VRIJHEID, MIJN BESTAANSRECHT, MIJN REALITEIT EN POSITIEVE LEVENS INVULLING EN VOLWAARDIGE INSTANDHOUDING OMTRENT DIT FEIT, DIEPE, BREDE EN VERGAANDE GEVOLGEN ONDERVINDT, ERVAART EN VERGELIJKT DIE EEN KEUZE EN ACTIE VEREIST VAN JOU, EN MIJ, HIERBIJ OPGEMERKT DAT ONS ALLER INDIVIDUELE – COLLECTIEVE REALITEIT BELEVING HEVIG IN HET GEDING IS”

IK VERKLAAR HIERBIJ MIJN VERANTWOORDING TE HEBBEN GENOMEN DE KANS TE GEVEN DIT TE ERKENNEN, REALIZEREN EN GEPASTE ACTIE TE ONDERNEMEN, EN DIT ALLEEN OF COLLECTIEF, WIE WAT OF WAAR JE BENT, TE VERWIJDEREN. DUS DEZE NEGATIEVE REALITEIT TE ELIMINEREN.

Tip: Maak gebruik van je keuze vrijheid, voordat mijn keuzevrijheid een actieve realiteit status aanneemt.

Verklaard zijnde in volle bewustzijn, en geestelijke / fysieke gezondheid toestand:

12-11-2015 – Jorn Jakob Albert Boor – Zeewolde
Added 2 witnesses as confirmation to this declaration (House of Righteousness)

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s