A visualization from Nassim Haramein – The fluid dynamics rhythm of your body

A visualization from Nassim Haramein: Consider your own body being made mostly of space. Close your eyes and experience the space that you’re made of and the space around you vibrating like a crystal. Then imagine that the rate of vibration of your biocrystal structure in the structure of the vacuum is equivalent to the information pouring in and out of you, in the same way that a crystal radio set tuned to a certain frequency allows you to hear a specific radio station. In the body, if the brain is the antennae of the radio set, the tuning dial is the heart, which defines the frequency of information received through the fluid dynamics rhythm of your body, and which can be altered by your emotional state.

Saqib Munir Khan As a Muslims we believe that the seat of the ‘Soul’ resides in the heart (qalb in Arabic). Soul was created before the concept of time ( Alame-Irwah) beyond Time Zero when there was no mass or matter in existence but the infinite space in gaseous form that exploded and universe was created as planned and scientifically programmed by Allah (God). It is our view of the vast and ever expanding universe that temporal world was created after Time Zero but metaphysical world –soul (ruhs) was created trillions of years before the Big Bang. Soul (Ruh) has no body but is fully conscious of the temporal world that we live in. It is beyond human comprehension and intelligence to discover its origin because it transcends human imagination and five senses.

Human reason is incapable of knowing the noumenal world, as it cannot transcend the boundaries of space and time. Space and time are not objective realities and as they are only modes of apprehending phenomenal realities, they are essentially subjective and have no existence apart from the subject. Human reason has the ability to know only the temporal world and metaphysical is an attempt to know the ultimate realities with limitation. But, there is another level,” intuition,” that is unique in its experience and essentially different from other mode of cognition. It is not perception or thought and transcends to the heights of unknown. It negates logical, physical and scientific descriptions or explanations but resides deep down in your inner most self. Heart is a machine but the qalb (ruh) controls our conscience and state of mind. . .

So what is this Qalb ? Islam (both the Qur-aan and Sunnah) use the term “Qalb” to refer to the human mind, psyche or mental processes that comprise thinking, reasoning, consciousness, intention, decision-making mindset and outlook, and which define a human being as a person and determine his personality. The rapid changes being referred to in the Ahaadeeth above are changes in thoughts, outlook and mindset that occur rapidly under exposure to the strong winds blowing in the society or the intense heat generated by the pressures of the society. The fact that Qalb refers to mind and mental processes is clearly implied by the following verse:

They have (Quloob[1]) minds with which they do not understand, and they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear. They are like livestock; in fact, they are worse because they are so heedless! (Al-A‘raaf 7:179)

“Do they not reflect upon the Qur-aan; are there locks on their Quloob (are their minds blocked)? (Muĥammad 47:24).

Advertisements

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s