Poem – ”GOD – Generation Of Declaration”

The biblical pages reflect your experience, the lesson for today.
To interpret the facts, the convenience in knowing his mysterious way’s
The beginning of life, we demand our right for choice.
Though we lack to respect, one reason behind GOD‘s resounding voice.Choices after choices, never ending processes and again we pick ourselves up
looking up to seek forgiveness, negligence and responsibilities are adding up.
Intelligence, sincerity, believes in only one truth, the world constrained ideal.
Miss use is prohibited, as it will fire back on you for real.

Creation of your fictive limitations, a choice you‘ll regret at later hand
Christianity is life, not some different views you tried out to understand.
So stop the process of insanity, apply the simple rules and act.
Follow the rules of the Game, for your happiness to become a fact.

Interpretation remains the need to stay open to criticism and dialog.
Result must be the closest to the truth of ancient scriptures log.
Interpret ate historical story’s, merge it in the experience of today.
Clarity is the result, which constructs a choice in the best of possible way.

Listen to the voice vibrating inside you, as for it is real.
Hear and understand vibration inside, enable your spirit to feel & heal.
The temple, the shell GOD provides at birth, a tool the mind will own.
For alignment, peace, infinite respect, so you’re sophisticated emotionally grown.

Remember the most important trait towards knowledge, which gives true meaning to life
Each little step, thought and action, Own identity is the reality of GOD
Your CHOICE. Your RIGHT, Your TOOL, Your THRIVE.
Only you can cut the edges, reflecting lights inside the diamond of eternal Life.

Author: Jorn Jakob Albert Boor (Experiences)
(Ref: Abraham Maslow, pyramid of needs..)
South-Africa
Created: 21-03-2011 (Edited: 24-12-2014)

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s