Anti-Christ

From as today something slowly was revealed to me, and coming to sense….
After a couple of events which came to my attention today, where the news brought attention about some stories where religious Christian individuals expressed their condemnation over gay rights, gay marriages, some to the point where wedding cake’s have been refused to deliver because of their religious grounds, believe system, according their perception in to understanding what the bible says about it…And what law is supposedly broken, and they stand in Awe …

From what I know of the bible is that it is the evolutionary mirror on the developing journey through time of the human species awareness, rise in consciousness, actions, reactions and the slow process towards understanding about the sense of love, equality, humbleness, becoming and the duality of expressing themselves through acts of utter evil, prejudice, blame, shame, pain and aggressive justifications and behavior onto their loved ones, family, cultures, neighbors, foreigners and any tendency of being able to alienate someone when the opportunity arises, it will be taken and admitted before you can say Amen….

All I can tell is that these religious evil doers, fake human beings, and certainly utterly denied Christians further from the truth of which they proclaim to honor, respect and believe in, even to the point of totally denial of the core message, the core holy testimony…To the point of sincere disgrace and darkness where light would not even shed a single little bit…

These Christians, and believe me… there are so many, I can’t even begin to imagine as much…

Are the Anti-Christ……The religious stupid blind asses of disgrace …

Think about it…Is GOD religious? Is Jesus religious?
Is Jakob religious?
No, he is even mentioned both in the bible, as in the Koran…

It is about love, pure love, the soul vibrating energy of universal, love in and between all loving souls radiating the divine expression of being so far able to say, they created themselves in God’s image, because they took the road of the most resistance, the lonely path coming to realization of themselves in heavenly spirit…

Each one of you jokers could have done just that, as it has been made very clear through all scriptures it is the way to the body, onto the spirit, and come to the heavenly father.

Listen!
See!
Feel!
Interact!
Experience!
Accept!
Realize!
And be of inspiration, among your loved ones, aliens, and others… For the next generations the children of the future, and their next….

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s