IN THE EYE OF THE BEHOLDER

IN THE EYE OF THE BEHOLDER

The path of life I walk, slowly I grow old,
Along this road I stumble, throughout the years which I unfold.
Insecurity’s hold me, though I grow stronger than my past before,
Skill, faith..my tool set, so to build my fundamental inner core.

Passing phases of moving progression, through many moment of thought,
Life’s happiness I treasure in full, it’s the ingredient for which I fought.
I mature through life element’s, painful encounters bring hard challenges for sure,
My mind is set on self realization, which is destined to hold ones cure.

I like to run, I love to play, fight through all of my dislikes,
As long as I am still aging, I stay determinate to gain insights.
Triggers, traps, challenges.I won’t give in, I will not be afraid,
Life’s disadvantages I need to handle, so in the end I can set them straight.

I let my inner soul control my destiny, I focus, I pay attention,
I’ll grow responsible, I create happiness within this true intention.
Birth intended I feel blessed to live, I must shine each single day,
I hold in mind to respect my life, I choose to live it in my own way.

I stand up for all of my choices, of which I am allowed to make,
Otherwise I am not able to die in peace, I can’t allow that my soul is fake.
Frustration towards Human Race, I feel the truth is loosing ground,
One day I trigger the alarm, to your convenience I will let it sound.

I’ll be my own friend, the bond I create within will set me free,
Maybe it doesn’t mean to you that much for now, but in the end you’ll agree.
Hiding is the key for failure, in the end I will regret,
I enjoy thunder, the lightning and rain, cleansed air is the result which I expect.

Faith is creating a gift we handout ourselves, it leads us towards alignment,
My environment is a product of me, accomplished..so i can die in contentment…
Jorn Boor, Johannesburg SA
Date: 26-10-11

Published by

Jakob_EGO

Jorn Jakob Albert Boor. (36) Ik heb mijn leven lang menselijke interactie, tegenstellingen en tegenstrijdigheden geobserveerd en hieruit een conclusie getrokken. Theorie, ervaring en ondersteuning vanuit de vele verscheidene vriendschappen en gebeurtenissen hebben het mogelijk gemaakt tot de kern van het menselijk bestaan en evolutie van het bewustzijn op individueel en collectieve zingeving en progressie. De verschillende specialisaties, hierarchische levels van behoeften (egoisme) en non verbale en verbale intentie's en communicatie eigenschappen (egocentrisch) zijn een fundamentele doelstelling en persoonlijke ontwikkeling die ik graag wil delen en ten dienste wil stellen zodat het de creatie en evolutie van ons natuurlijke zijnsvorm transcends in het geestelijke/spirituele zijnsvorm in ons aller belang en zoals het gedetaileerd in allerlei verscheidene historische takken van sport is benoemd en vastgelegd op feiten en profetisch onderbouwde geschriften. wijsheden en legacies. Defragmentatie van deze inzet, inzichten, kennis en opofferingen ten behoeve van ons aller belang en bestaansrecht. Via het informeren en verzamelen van kennis verwacht ik de chaos en verbroken connectie's weer samen te brengen en hiermee de macht over vrede, begrip, diversiteit en samenwerkings verbanden naar een resonerende en gebalanceerde bestaansrechtelijke fundering terug te brengen en mijzelf en mijn service van toegevoegde waarde te laten zijn. Vanuit mijn eigen ervarings deskundigheid en relatieve overzichten op globaal niveau. Creativiteit. Spontaniteit en Probleemoplossende eigenschappen en de bij behorende communicatieve vaardigheden zouden het varkentje moeten wassen. UNESCO onderschrijft een groot deel van de conclusie en bestaansrecht van deze theorie/evolutie model en symboliek voortgebracht via de grootheden en culturen en eerder bestaansvormen uit het verleden. Dit is de finishing touch en de start van een nieuw begin met rust. vrede en creatieve ontwikkelingen en rechtvaardige basis berustende op eenwording en ware identiteit van de mensheid. De overwinning welke onze wederzijdse verantwoordelijkheid in alle facetten van het bestaan vrijheid en zijn bevierd zal worden! # Het zal geschieden. # Mijn thuis is waar liefde zegeviert # Huis van Jakob / Rechtvaardigheid # Jakob 's Ladder / Vigilant. .. http://jornboor.blogspot.nl https://jakobinfo.wordpress.com @Jakob_EGO "Oil To The Fire Submitted In Respect For The Sacred Dance On Infinity. "

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s